Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že společnost Vaše nároky.cz SE, která je správcem
a provozovatelem portálu www.vasenaroky.cz, získává od uživatele osobní údaje ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupňovány
anebo předávány dalším subjektům výlučně za účelem úspěšného řešení případného nároku
uživatele uvedeném v této žádosti.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že společnost Vaše nároky.cz SE je po dobu neurčitou, resp. do
výslovného odvolání tohoto souhlasu ze strany uživatele, oprávněna zpracovávat a používat osobní
údaje uživatele za účelem vlastních marketingových aktivit a dále zasílat obchodní sdělení uživateli
ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších
předpisů.

Společnost Vaše nároky.cz SE je oprávněna zpracovávat a používat Osobní údaje uživatele, a to
jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, od okamžiku potvrzení (tlačítko Dokončit
registraci) této žádosti ze strany uživatele za účelem identifikace uživatelů pro přístup ke službám
poskytovaným v rámci webových stránek www.vasenaroky.cz, poskytování služeb uživateli, zejména
posouzení žádosti uživatele a případného dalšího uplatnění vůči třetím osobám.

Uživatel může zasílání informačních emailů kdykoli odmítnout. Osobní údaje uživatele mohou být
z databáze vymazány na základě žádosti uživatele odeslané na adresu info@vasenaroky.cz.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že společnost Vaše nároky.cz SE je po dobu neurčitou, resp. do
výslovného odvolání tohoto souhlasu ze strany uživatele, oprávněna zasílat obchodní sdělení a
newslettery uživateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel tímto potvrzuje, že byl společností Vaše nároky.cz SE poučen o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas může kdykoli odvolat, jakož i o (i) právu uživatele na přístup k osobním údajům, (ii) právu na opravu osobních údajů, (iii) právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, (iv) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (v) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše nároky.cz, SE © 2013


Vaše nároky.cz, SE © 2013